دغدغه ی روز های بی تو

real eyes realize real lies

این روزها مردم دل رحم شده اند

نگاه پراز ترحم شان

نمکی ست برزخم!i!

نوشته شده در برچسب:,ساعت 20:26 توسط atiyeツ|

دلم دستانی میخواهد که از محبت گرم باشند

نه از ترحم...!

نوشته شده در برچسب:,ساعت 20:23 توسط atiyeツ|

نوشته شده در برچسب:,ساعت 20:21 توسط atiyeツ|

از تنهایی سخت تر

بودن باکسیه ک درکت نمیکنه...

نوشته شده در برچسب:,ساعت 20:14 توسط atiyeツ|

نوشته شده در برچسب:,ساعت 15:15 توسط atiyeツ|

آرام نخوام گرفت

مگر تا زماني که

بي دغدغه دست هايت

براي من باشد...

نوشته شده در برچسب:,ساعت 19:19 توسط atiyeツ|

نوشته شده در برچسب:,ساعت 18:7 توسط atiyeツ|

عشق تجربه است

پس ازش انتظار نداشته باش بمومنه...

نوشته شده در برچسب:,ساعت 17:59 توسط atiyeツ|

نوشته شده در برچسب:,ساعت 17:50 توسط atiyeツ|

چه حس دردناکيه

وقتي از دوريش بي اختيار اشک ميريزي

اما اون

تو بغل کسي ديگه خوابش ميبره...

نوشته شده در برچسب:,ساعت 17:44 توسط atiyeツ|

نوشته شده در برچسب:,ساعت 15:38 توسط atiyeツ|

چه حس دردناکيه

سکوتي رو از احساست به خودت تحميل کني

فقط براي حفظ غرورت

نوشته شده در برچسب:,ساعت 19:42 توسط atiyeツ|

نوشته شده در برچسب:,ساعت 19:30 توسط atiyeツ|

کاش ميدونستم

وقتي هستمو نيستي

وقتي به يادتمو ب يادم نيستي

وقتي نگاهمون بهم گره ميخوره

ب کي فکر ميکني؟!؟

نوشته شده در برچسب:,ساعت 19:25 توسط atiyeツ|

نوشته شده در برچسب:,ساعت 19:24 توسط atiyeツ|

چقد سخته

تو سکوت دلت اسم کسيو فرياد بزني

که حتي تو تنهايياش يادي ازت نميکنه

نوشته شده در برچسب:,ساعت 19:22 توسط atiyeツ|

نوشته شده در برچسب:,ساعت 17:25 توسط atiyeツ|

زمزمه کن زیباترین نجوای دنیارا

تا من نیز فریاد کنم

دوستت دارم

نوشته شده در برچسب:,ساعت 17:19 توسط atiyeツ|

نوشته شده در برچسب:,ساعت 17:44 توسط atiyeツ|

ع ش ق قشنگه

ولی بیرحمه

یا

میخوای ولی نمیخواد

یا

میخواد ولی نمیخوای

یا

میخواین ولی نمیخوان

تفاوت بین جمله ها کمه ولی هرکدوم

سر نوشت ی ادمه

نوشته شده در برچسب:,ساعت 17:41 توسط atiyeツ|


آخرين مطالب
» تنهايي
» pic
» pic
» تجربه
» pic
» آغوش
» pic
» pic
» pic
» pic
» pic

Design By : Pichak

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 7 صفحه بعد